Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3688
Title: Narodziny Nowego Człowieka? Wprowadzenie
Authors: Maj, Anna
Keywords: komunikacja; nowe technologie
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe ExMachina
Citation: A. Maj (red.) „Narodziny nowego człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów” (S. 4-10). Katowice : Wydawnictwo Naukowe ExMachina
Abstract: "Współczesność należy prawdopodobnie do najciekawszych, najbardziej dynamicznych epok w historii ludzkości. Towarzyszą nam wciąż kolejne rewolucje technologiczne i społeczno-kulturowe. Postępują z nimi widoczne przemiany ludzkiej komunikacji, a także bardziej subtelne metamorfozy percepcji i procesów kognitywnych. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3688
ISBN: 978-83-61137-28-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maj_Narodziny_nowego_czlowieka.pdf261,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons