Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3689
Title: O kreowaniu wirtualnych tożsamości w Second Life na przykładzie perypetii bohatera „Sali samobójców” w reżyserii Jana Komasy
Authors: Walewska, Ewa M.
Świerczek, Paweł
Keywords: Jan Komasa; Sala samobójców; wirtualna tożsamość; Second Life
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe ExMachina
Citation: A. Maj (red.) „Narodziny nowego człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów” (S. 96-113). Katowice : Wydawnictwo Naukowe ExMachina
Abstract: "Od otwarcia serwisu w 2003 roku gra sieciowa Second Life zgromadziła miliony zarejestrowanych na całym świecie użytkowników. SL to nie tylko rozrywka, lecz także wirtualna symulacja życia i interakcji międzyludzkich, która stanowi zarówno warty badań fenomen, jak i natchnienie dla artystycznych wizji współczesnego społeczeństwa zachodniego świata. Second Life początkowo nazywane było grą (najczęściej klasyfikowaną jako MMORPG1), z czasem jednak utrwaliło się w świadomości użytkowników jako darmowy, wirtualny, trójwymiarowy świat, osobne uniwersum, istniejące obok namacalnej rzeczywistości. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3689
ISBN: 978-83-61137-28-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walewska_O_kreowaniu_wirtualnych_tozsamosci_w_second_life.pdf324,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons