Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3691
Title: Differences between Gothic and Greek in terms of the definite article : the case of the gospel of Matthew
Authors: Kida, Ireneusz
Keywords: język gocki; język grecki; gramatyka porównawcza; korpus językowy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.), “Inność/różnorodność w języku i kulturze” (s. 29-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule tym przedstawię wyniki zautomatyzowanej analizy opartej na ręcznie skonstruowanym korpusie wybranych różnic w tekście Nowego Testamentu między językiem gockim a biblijną greką. Różnice te dotyczą zachowania przedimka określonego w języku greckim i jego odpowiednika w gockim. Chociaż powszechnie przyjęto, że gocki dosłownie idzie śladem greki, to kwestia przedimka określonego jest szczególnie ciekawa ze względu na fakt, że w gockim ta kategoria gramatyczna często nie jest stosowana w miejscu, w którym stosowana ona jest w greckim. Moje badanie, niezmiernie ułatwione dzięki przeze mnie skonstruowanemu korpusowi z ręcznie wprowadzanymi anotacjami, ma na celu przedstawienie istotnych różnic między tymi dwoma językami w tym względzie. Wybrałem przedimek określony jako przedmiot analizy, ponieważ jego użycie w języku gockim nie zostało jeszcze szczegółowo zbadane.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3691
ISBN: 9788380124493
9788380124509
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kida_Differences_between_Gothic_and_Greek_in_terms.pdf454,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons