Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3725
Title: Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012
Authors: Spórna, Tomasz
Dragan, Weronika
Keywords: osiedla zamknięte (strzeżone); suburbanizacja wewnętrzna; nowe osadnictwo; ul. Kukułek; Sosnowiec
Issue Date: 2013
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 13, s. 71–86
Abstract: The article presents the changes in spatial development in the central part of the Sosnowiec. Temporal coverage of the study is from 1993 to 2012. The paper presented the results of the urban inventory and changes in land use. They present an interesting phenomenon of housing development, only 2.7 km away from the city center.
Description: Spórna T., Dragan W., 2013, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012, Acta Geographica Silesiana, 13, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 71–86.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3725
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sporna_Zmiany_w_zagospodarowaniu_przestrzennym_centralnej_czesci_Sosnowca.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons