Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3745
Title: Mechanizmy ogniskowe zjawisk sejsmicznych indukowanych na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Authors: Dubiel, Ryszard
Keywords: zjawiska sejsmiczne; Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. M. Zuberek, K. Jochymczyk (red.), "Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym" (S. 49-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badania mechanizmów ogniskowych wstrząsów górniczych z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego prowadzone były początkowo z zastosowaniem klasycznej metody fault plane solution. Spowodowane to było niską jakością analogowych zapisów przebiegów sejsmicznych, które umożliwiały jedynie określenie kierunku pierwszego wejścia fali podłużnej. Wraz z wprowadzaniem, na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., zapisów cyfrowych o większej dynamice możliwe stało się wykorzystanie metody inwersji tensora momentu sejsmicznego do rutynowego określania mechanizmów ogniskowych wstrząsów górniczych. Doprowadziło to do znacznego pogłębienia wiedzy na temat natury wstrząsów indukowanych w GZW, gdyż powiększyło grupę badanych wstrząsów o zjawiska o mechanizmie odbiegającym od modelu ścinającego opisywanego podwójną parą sił.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3745
ISBN: 9788322619339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubiel_Mechanizmy_ogniskowe_zjawisk_sejsmicznych.pdf271,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons