Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3748
Title: "Genius loci" : doświadczenie i czas
Authors: Banyś, Wiesław
Janeczek, Janusz
Keywords: miejsce filozofia; przestrzeń filozofia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Malska, K. Wojcieszuk (red.), "Genius loci" : mappa della ricerca = mapa badań = research map" (S. 28-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Być może to genius loci, duch miejsca, opiekuńcza siła budowli, placów, miast sprawia, że w otaczającej nas przestrzeni ciągle odnajdujemy miejsca niezwykłe, o jedynej w swym rodzaju atmosferze, które przyciągają i jednoczą ludzi, stymulują rozwój talentów, budują czytelną hierarchię uniwersalnych wartości. Genius loci to pojęcie wywodzące się z czasów rzymskich, które ewoluując, przetrwało do dziś. Według mitologii rzymskiej oznacza ono dobrego ducha, który czuwa nad rodzinami, domami czy narodami. Starożytni wierzyli również, że każdy człowiek, od narodzin aż do śmierci, miał swojego geniusza. Wierzenie to nabrało nowego wymiaru w chrześcijaństwie. Genius loci stał się Aniołem Stróżem, opiekunem, obrońcą, nieodstępnym aniołem czuwającym nad każdym człowiekiem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3748
ISBN: 9788322619483
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banys_Genius_loci_Doswiadczenie_i_czas.pdf296,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons