Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3761
Title: Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego dziecka
Authors: Raszka, Renata
Keywords: nauczanie matematyki; edukacja dzieci; wychowanie dzieci; pedagogika dziecka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), “Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2.” (s. 77-92). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W centrum uwagi nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej powinno być wspomaganie rozwoju czynności umysłowych istotnych dla uczenia się matematyki. Dlatego też tak ważne jest przygotowanie kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (i nie tylko) do rozwijania umiejętności matematycznego myślenia, tj. do jego usprawniania, prowokowania, wspierania i podtrzymywania. Sposób nauczania matematyki może bowiem spowodować zablokowanie gotowości i zdolności do myślenia matematycznego, zastępując je potrzebą pamiętania reguł matematycznych".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3761
ISBN: 9788380120549
9788380120556
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raszka_Mity_i_fakty_o_rozwijaniu_myslenia_matematycznego_dziecka.pdf345,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons