Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3766
Tytuł: Karla R. Poppera koncepcja prawdy : kwestia podstawowego nośnika prawdziwości
Autor: Niebrój, Katarzyna
Słowa kluczowe: Karl R. Popper; krytyka i interpretacja; koncepcja prawdy
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W prezentowanej pracy zasadniczą kwestią jest problem podstawowego nośnika prawdziwości (primary truth-bearer). Zamierzam pokazać zależność pochodnych nośników prawdziwości od prawdziwości podstawowego nośnika prawdziwości. Wymaga to określenia: co może być nośnikiem prawdziwości, co to jest podstawowy nośnik prawdziwości i w jakich relacjach pozostają do niego pochodne nośniki prawdziwości (a właściwie, jak się ma prawdziwość podstawowego nośnika prawdziwości do prawdziwości pochodnych nośników prawdziwości). Wybieram Poppera koncepcję prawdy jako przykład, który może posłużyć do rozpatrzenia tego problemu. Odwołuję się do prac Poppera z okresu Wiedzy obiektywnej... Korzystam przede wszystkim z angielskiego wydania: K.R. Popper: Objective Knowledge. An Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1973), ponieważ rozróżnienia na sentence, proposition, statement są trudne do konsekwentnego utrzymania w polskim tłumaczeniu, w którym każde z nich może być zasadnie tłumaczone jako „zdanie”. W miejscach, w których odwołuję się do polskiego tłumaczenia lub do uwag polskiego tłumacza, korzystam z K.R. Popper: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, w tłumaczeniu A. Chmielewskiego (Warszawa: PWN, 1992).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3766
ISBN: 9788322619377
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niebroj_Karla_R_Poppera_koncepcja_prawdy.pdf2,66 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons