Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3791
Title: Dziecko w świecie dopalaczy
Authors: Kurzeja, Anna
Keywords: substancje psychoaktywne; dostępność środków; dopalacze; zagrożenia dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), “Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2.” (s. 133-146). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Działanie dopalaczy na organizm potwierdzają lekarze – użytkownikom, tych specyfików towarzyszy np. uczucie euforii, podwyższony nastrój, poczucie szczęścia. Substancje te również mogą powodować stany lękowe, omamy, zmiany zachowania, zaburzenia świadomości. W połączeniu z alkoholem mogą powodować zatrucie. Znawcy tematu zwracają uwagę na ważny aspekt używania dopalaczy: stosowanie tych środków to łatwy sposób na zaspokojenie potrzeby zmiany świadomości w celu przeżycia czegoś „nowego”, „innego”. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ponieważ w ten sposób utrwalają się nieprawidłowe wzorce przeżyć, zachowań, pojawiają się problemy w szkole, ulega zniekształceniu rozwój osobniczy. W przyszłości u takich osób mogą rozwinąć się choroby: uzależnienie, zaburzenia osobowości, emocjonalne lub przewlekłe stany psychotyczne".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3791
ISBN: 9788380120549
9788380120556
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurzeja_Dziecko_w_swiecie_dopalaczy.pdf316,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons