Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3956
Title: Masowe media niekomunikacji społecznej
Authors: Mikułowski-Pomorski, Jerzy
Keywords: mass media; komunikacja społeczna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 34-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Za media komunikowania społecznego uznajmy te, które takie podtrzymywanie ludzkich więzi uznają za swe pierwszoplanowe zadanie. Gdy media przyjmują za ważniejsze inne cele, sprawa wchodzi w zakres naszego zainteresowania w niniejszym artykule. Starałem się ukazać w swoim tekście na temat fragmentaryzacji w mediach, że zjawiska takie są coraz częstsze. Katarzyna Drzyzga, idąc tym śladem w swojej mocno empirycznie podbudowanej pracy magisterskiej na temat prasy codziennej, pisze: „Troska o dobre samopoczucie inwestorów i reklamodawców powoduje, że dzienniki oddalają się stopniowo od swoich społeczności. Skutkiem jest utrata zaufania odbiorców, oskarżenia o sprzyjanie finansowym i politycznym elitom oraz chęć osiągania zysków za wszelką cenę”1. Nie będę się tym problemem jednak zajmować, skieruję swą uwagę ku przemianom w medialnym audytorium. Sprawa ukazuje się w nowym świetle i nie można jej sprowadzać tylko do zmiany priorytetów celów komunikowania".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3956
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikulowski_Pomorski_Masowe_media_niekomunikacji_spolecznej.pdf634,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons