Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3978
Title: Stronniczość polityczna mediów w demokracji
Authors: Pawlik, Grażyna
Keywords: środki masowego przekazu; komunikacja w polityce; propaganda polityczna; manipulacja polityczna w mediach
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 147-157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Związki polityki z mediami są relacjami władzy mającymi 2 wymiary: władzy nad mediami i władzy mediów. W pierwszym wymiarze chodzi o sytuację, w której media nie odzwierciedlają rzeczywistości, ukazują świat tendencyjnie, czy też tworzą pewne historie. Treści ukazywane w środkach masowego przekazu często kształtowane są przez polityczne motywy, a rządy, partie i politycy są w dużej mierze bezpośrednio zainteresowani rezultatem działania mediów. Zamieszczanie urywków wypowiedzi polityków, ich sesje zdjęciowe, tworzenie obrazów i idei może zmienić nieprzychylne wobec nich nastawienie i pozwolić np. politykom pozostać u władzy oraz wpływać na procesy demokratyczne. Sprawą równie ważną jest drugi wymiar relacji między polityką a mediami: wpływ mediów na relacjonowany przez nie świat, czyli władza nad ludźmi i wydarzeniami. „Czasem można odnieść wrażenie, że »polityka« to jest właśnie to, co pojawia się w telewizji czy prasie, że w życiu politycznym liczy się tylko wizerunek: ci, którzy mają władzę nad obrazem, panują nad rzeczywistością; nie mamy już prawdziwej polityki, mamy politykę wirtualną”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3978
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlik_Stronniczosc_polityczna_mediow_w_demokracji.pdf553,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons