Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3982
Title: Wstęp
Authors: Kalczyńska, Maria
Sieradzka, Danuta
Małecki, Zdzisław
Keywords: kultura narodowa; książka; prasa polonijna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 9-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wstęp do "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe"
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3982
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalczynska_Wstep.pdf289,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons