Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3983
Title: Problematyka bibliotekarstwa polonijnego na łamach "Polskiej Bibliografii Bibliologicznej" w latach 1989-2004
Authors: Langer, Hanna
Keywords: Polska Bibliografia Bibliologiczna; bibliotekarstwo polonijne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 54-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Biblioteki polonijne, będące jednym z ogniw procesu bibliologicznego, „to działające na obczyźnie książnice o wyraźnie polskim charakterze, prowadzone przez osoby, instytucje lub organizacje zachowujące poczucie wspólnoty narodowej, niezależnie od tego, czy funkcjonują na podstawie prawodawstwa danego kraju, czy też na innych zasadach (np. w polskich placówkach zagranicznych)”. Księgozbiór polonijny — jak podkreślił Andrzej Kłossowski — jest samoistny (np. trzon polskiej biblioteki, księgozbiór domowy) lub stanowi autonomiczną część innych kolekcji (np. polonika w obcych bibliotekach), ale wówczas musi być możliwość wyodrębnienia zespołu poloników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3983
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Problematyka_bibliotekarstwa_polonijnego.pdf486,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons