Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3984
Title: The smell of the basket of the magic journeys : natural and mechanical time in Alejo Carpentier’s "The Lost Steps" (1953)
Authors: Front, Sonia
Keywords: Alejo Carpentier; Podróż do źródeł czasu; Los pasos perdidos
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S. 47-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tekst bada opozycję pomiędzy czasem naturalnym i czasem mechanicznym w powieści Alejo Carpentiera Podróż do źródeł czasu (Los pasos perdidos). Opozycje między czasem naturalnym a mechanicznym, autentycznością a fałszem, sztuką a życiem, kulturą a naturą i czasem a bezczasowością dominują w całej powieści. Narrator czuje się niewolnikiem czasu mechanicznego i kieratu narzuconego mu przez nowoczesny styl życia, który całkowicie ignoruje czas wewnętrzny człowieka. Gdy wyjeżdża do Ameryki Południowej w poszukiwaniu starego instrumentu muzycznego, dołącza do prehistorycznego plemienia, gdzie łączy się na nowo z czasem naturalnym i rytmami natury. Jednakże, zarówno powrót do „początku”, jak i czasu naturalnego okazują się iluzoryczne, gdyż „początek” to konstrukt, a granica pomiędzy czasem naturalnym a czasem społecznym jest niemożliwa do ustanowienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3984
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Front_The_smell_of_the_basket_of_the_magic_journeys.pdf357,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons