Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3986
Title: Faulkner's dream of a bear hunt
Authors: Gajda, Jakub
Keywords: Niedźwiedź; William Faulkner; przyroda w literaturze
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S. 63-72). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dla głównego bohatera opowiadania Niedźwiedź Williama Faulknera, Ike’a McCaslina, przyroda pełni rolę szkoły życia, dzięki której zdobywa on wyjątkowe spojrzenie na rolę natury w życiu człowieka. Sposób, w który bohater pojmuje naturę, można odczytać jako odpowiedź na zmiany zachodzące w krajobrazie stanu Mississippi. Czas akcji opowiadania przypada na początek niepohamowanego wyrębu lasów przez przemysł drzewny. Artykuł łączy ten fakt z codziennością Faulknera, jakiej doświadczył podczas pracy nad opowiadaniem – transformacją lasów Mississippi w trakcie procesu zalesiania w latach 30. ubiegłego wieku. Te dwie zmiany w krajobrazie, dewastacja i odnowa, są odzwierciedlone w opowiadaniu przez odczucia melancholii i niepokoju. Odczucia te można także łatwo powiązać z przekształceniami, które nastąpiły w tożsamości południa USA; antycypowałyby one wówczas przyszłą amerykanizację tego regionu. Niedźwiedź może być zatem odczytany jako literacka reakcja na zmiany, które wprowadził Nowy Ład Roosevelta na południu USA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3986
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajda_Faulkners_dream_of_a_bear_hunt.pdf316,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons