Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3987
Title: Weird tales - weird worlds
Authors: Mydla, Jacek
Keywords: opowieść osobliwa; weird tale; narratywność; narrativity
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S. 91-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł podejmuje temat tzw. opowieści osobliwej (ang. weird tale), gatunku opowieści zdefiniowanego po raz pierwszy przez H. P. Lovecrafta i poddanego systematycznemu opracowaniu w publikacjach S. T. Joshiego (np. The Weird Tale). W związku z programowym anty-antropocentryzmem opowieści osobliwej, rodzi się pytanie, czy i w jakim stopniu narratywność (narrativity) dopuszcza redukcję czynnika ludzkiego. Na podstawie zaproponowanej definicji narratywności wytyczone zostają w artykule granice takiej redukcji lub – innymi słowy – określona zostaje nieredukowalność czynnika ludzkiego (moralnego) w opowieści jako takiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3987
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mydla_Weird_tales_weird_worlds.pdf325,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons