Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3988
Title: Jan Kowalik - badacz i bibliograf prasy polonijnej
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Jan Kowalik; bibliografie i monografie; polska prasa emigracyjna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 145-157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Dzięki bibliograficznym, dokumentacyjnym i historycznym opracowaniom Jan Kowalik ocalił pamięć o wielu efemerycznych i unikatowych przedsięwzięciach czasopiśmienniczych, choć nie było to łatwe ze względu na duże rozproszenie i zniszczenie materiałów. Dla tego bibliografa ważne stało się jednak zbieranie informacji o periodykach, tak przydatnych Polakom na wszystkich frontach II wojny światowej, informujących rodaków — oddalonych od ojczyzny — o sprawach polskich i międzynarodowych, prowadzących akcje agitacyjne i propagandowe tuż po wojnie, a w okresie pokoju podtrzymujących ducha polskości dzięki przypominaniu rodzimej kultury. Jana Kowalika można więc nazwać niestrudzonym bibliografem i monografistą dziejów polskiej prasy emigracyjnej, a Jego dziełom należy się stałe miejsce w podręcznikach historii polskiej bibliografii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3988
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Jan_Kowalik_badacz_i_bibliograf_prasy_polonijnej.pdf426,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons