Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3989
Title: The Beetle, or the revenge of coleopteron
Authors: Jajszczok, Justyna
Keywords: literackie przedstawienie chrząszcza; przyroda w literaturze
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Mydla, A.Wilczek, T. Gnat (red.), "Nature(s): environments we live by in literary and cultural discourses" (S. 105-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tematem niniejszego artykułu jest naukowe i literackie przedstawienie chrząszcza – owada, który w XIX wieku znajdował się w kręgu zainteresowań zarówno zawodowych entomologów, jak i przyrodników-amatorów. Motyw chrząszcza w artykule jest odczytywany w dwójnasób: z jednej strony traktowany jest on jako obiekt kolekcjonerski, czyli również jako symbol pozornego triumfu człowieka nad niekontrolowanym siłami natury. W literaturze natomiast, a zwłaszcza w późnowiktoriańskiej gotyckiej powieści Richarda Marsha The Beetle, chrząszcz staje się literackim narzędziem zemsty, za pomocą którego natura bierze odwet na ludziach usiłujących ją okiełznać.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3989
ISBN: 9788322622568
9788380120259
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jajszczok_The_Beetle_or_the_revenge_of_coleopteron.pdf339,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons