Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3990
Title: Polonijne zagadnienia książki i prasy - na łamach czasopisma „Wspólnota Polska" Bibliografia za lata 2002-2007
Authors: Makles, Karol
Keywords: literatura polska za granicą; czasopismo Wspólnota Polska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 211-223). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Dla rozsianych po świecie Polaków książka w ojczystym języku jest nie tylko przedmiotem lektury, ale także symbolem kultury i jej animatorem. Tę obecną na łamach analizowanego pisma książkę reprezentują artykuły opisujące salony, targi książki, laureatów nagród literackich, projekty oraz konferencje badawcze, osoby oraz instytucje zaangażowane w propagowanie kultury książki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3990
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makles_Polonijne_zagadnienia_ksiazki_i_prasy.pdf404,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons