Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3991
Title: Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego na terenie Chicago (1995-2009)
Authors: Sieradzka, Danuta
Keywords: kalendarze polonijne; Związek Narodowy Polski; Chicago
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki (red.), "Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe" (S. 253-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Dzieje prasy polonijnej w USA mają już bogatą literaturę przedmiotu. Jednakże problematyka kalendarzy — którymi do tej pory zajmowali się Władysław i Wojciech Chojnaccy — stanowi nadal mało znany obszar badawczy. Czasy współczesne nie są na bieżąco rejestrowane, a tym bardziej opracowywane. Zbiory kalendarzy w Polsce są nieliczne, a zagraniczne z reguły niekompletne, a na dodatek nieomawiane na łamach artykułów i książek. Duża część kalendarzy znajduje się w Muzeum Polskim w Chicago, w Archiwum Polonii w Orchard Lake (stan Michigan) oraz w prywatnych zbiorach. Autorka, dostrzegając pewne braki materiałowe w tym zakresie, postanowiła przybliżyć czytelnikom interesujący temat, który może stać się podstawą szerszych badań naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3991
ISBN: 9788322618240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieradzka_Kalendarze_polonijne.pdf581,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons