Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4028
Title: Na boku : pisarze teoretykami literatury? : pytanie o miejsce
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: literatura polska krytyka i teoria; samoświadomość w literaturze
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka (red.), "Na boku : pisarze teoretykami literatury?... T. 2" (S. 7-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Na boku - to potoczne określenie rozmaitych działań dodatkowych, czynności towarzyszących oraz wszelkich prac - nomen omen - "ubocznych". Fraza ta oznacza niemal to samo, co "na marginesie", z tą różnicą, że o ile "marginesowość" znamionuje miejsce usytuowane daleko od centrum, już poza linią graniczną, o tyle "na boku" wskazuje raczej czynności, jakie w tej peryferyjnej przestrzeni zwykły się rozgrywać.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4028
ISBN: 9788322619414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Na_boku_pisarze_teoretykami_literatury.pdf303,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons