Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4031
Title: Literatura jako „słowa o słowach o słowach” (przypadek Jerzego Lieberta)
Authors: Knapek, Ryszard
Keywords: literatura; poeta jako krytyk; poeta jako teoretyk; Jerzy Libert
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka (red.), "Na boku : pisarze teoretykami literatury?... T. 2" (S. 37-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Georg Steiner, myśliciel funkcjonujący na pograniczu literaturoznawstwa i filozofii, w pracy Rzeczywiste obecności prezentuje eksperyment w stylu klasycznych utopii. Próbuje on wyobrazić sobie „antyplatońską republikę, w której krytyk i recenzent zostaliby skazani na banicję”, a więc miejsce, z którego wyrugowano wszelką wypowiedź wtórną wobec sztuki, samą do sztuki nieprzynależącą. Stwierdza równocześnie (ryzykując, nie tylko własną skądinąd, pozycję) zbędność takiej wypowiedzi dla opisu, interpretacji i oceny dzieł artystycznych wszelkiego typu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4031
ISBN: 9788322619414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knapek_Literatura_jako_slowa_o_slowach_o_slowach.pdf304,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons