Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4032
Title: Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej.T. 2 Carewicz ; Asystent
Authors: Zapolska, Gabriela
Jakóbczyk, Jan
Kralkowska-Gątkowska, Krystyna
Kłosińska, Krystyna
Piekara, Magdalena
Paszek, Jerzy
Keywords: Gabriela Zapolska; Carewicz; Asystent
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wydanie niepublikowanych nigdy wcześniej w całości dramatów autorki Moralności pani Dulskiej: na tom 2 składa się Carewicz i Asystent. Utwory te Zapolska napisała w końcowej fazie swej twórczości. Dają one świadectwo różnorodnych i intensywnych poszukiwań tematycznych Zapolskiej na przykład cynizmu polityki na dworze cesarskim. Za podstawę wydania krytycznego przyjęto skrypty pochodzące z teatru lwowskiego (dziś zdeponowane w dziale specjalnym Biblioteki Śląskiej), gdyż te maszynopisy (jak można mniemać) pozostawały pod kontrolą autorki, która współreżyserowała niektóre spektakle. Warto jednak zaznaczyć, że posiłkowano się również rękopisami przechowywanymi obecnie w Bibliotece Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4032
ISBN: 9788322620717
9788380125018
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapolska_Niedrukowane_dramaty_Gabrieli_Zapolskiej.pdf12,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons