Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4039
Title: Wilki Mickiewicza
Authors: Mytych-Forajter, Beata
Keywords: Mickiewicz; wilk; bajka; "Pan Tadeusz"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Grupakulturalna.pl
Citation: D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz (red.), "Wilki i ludzie : małe kompendium wilkologii" (S. 195-209). Katowice : Grupakulturalna.pl
Abstract: Artykuł Wilki Mickiewicza traktuje o znaczeniu figury wilka w twórczości autora Pana Tadeusza. Punktem wyjścia staje się frekwencja, za sprawą której wiadomo, iż przedstawiciel gatunku Canis lupus to najczęściej pojawiające się dzikie zwierzę w tej twórczości. Autorka wskazuje na szereg mocno stereotypowych, negatywnie nacechowanych obrazów wilka, docierając także do miejsc ciekawych ze względu na swoją nieszablonowość, zaskakującą innowacyjność w kształtowaniu figury wilka (etymologia Wilna, bajka Pies i wilk). Finałem artykułu staje się zwrot ku zapisom dotyczącym prelekcji Mickiewicza (protoekologiczne tezy wieszcza) oraz faktom biograficznym, dzięki którym wiadomo, iż w domu, z którego wyszedł autor Dziadów, kiedyś gościł między innymi właśnie starszy brat psa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4039
ISBN: 9788393401147
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytych_Forajter_Wilki_Mickiewicza.pdf415,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons