Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4049
Title: Wprowadzenie
Authors: Wrona, Sylwia
Walkowska, Wiesława
Keywords: dzieci niepełnosprawne; rodzice dzieci niepełnosprawnych; niepełnosprawność
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Wrona, W. Walkowska (red.), "Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych T.18 (1/2014);
Abstract: Składamy na ręce Czytelników pierwszy numer czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (1/2014, tom 18), który został przekształcony z serii wydawniczej o tym samym tytule. Temat niniejszego numeru − Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne – wpisuje się w podejmowaną problematykę sytuacji edukacyjnej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Rodzicielstwo to bardzo odpowiedzialna rola i zadanie. Tego nie uczą podręczniki ani żadne szkoły. Osoby podejmujące taką decyzję pragną, aby dziecko urodziło się zdrowe. Snują plany na przyszłość i chcą mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Jednak w życiu nie zawsze marzenia się spełniają. Upragnione dziecko rodzi się z niepełnosprawnością lub też w trakcie dorastania z różnych przyczyn staje się osobą niepełnosprawną. Dla każdej rodziny jest to sytuacja bardzo trudna. Często związana z lękiem, zagubieniem, poczuciem krzywdy, osamotnienia. Jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed rodzicami dzieci niepełnosprawnych, jest zapewnienie im edukacji na miarę ich potrzeb. Uwzględnić jednak należy, że w żadnym demokratycznym systemie rodzina nie powinna zostać z tymi problemami sama.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4049
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wrona_Wprowadzenie.pdf242,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons