Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4093
Title: Wprowadzenie
Authors: Rejter, Artur
Keywords: język polski; bogactwo polszczyzny w świetle jej historii
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3 " (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: [...]"Prace zgromadzone w niniejszej publikacji w większości zostały wygłoszone w formie referatów podczas III konferencji studentów, doktorantów i młodych doktorów nt. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, zorganizowanej w kwietniu 2008 roku przez Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców Uniwersytetu Śląskiego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4093
ISBN: 9788322619216
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejter_Wprowadzenie.pdf269,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons