Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4109
Title: Skąd się biorą memy? Biologia wobec problemu genezy i ontologii ideosfery
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: memy; ideosfera
Issue Date: 2005
Citation: Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, 2005, nr 9, s. 7-24
Abstract: Pytanie: skąd się biorą memy? ma oczywiście zupełnie inną rangę niż dociekania nad drogami rozprzestrzeniania się, czy społecznymi skutkami ich działań, które stanowią pokaźną część aktualnej literatury memetycznej. Nic więc dziwnego, że nawet pośród memetycznie zorientowanych biologów tylko nieliczni podejmują próbę udzielenia na nie odpowiedzi, wymagającej nie tylko znajomości teorii replikatorowej, ale również instrumentarium badawczego, umożliwiającego empiryczne ich rozpoznanie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4109
ISSN: 2081-397X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Skad_sie_biora_memy.pdf287,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons