Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4175
Title: Czytając "Bagaż z Kalinówki", czyli o umiejętności patrzenia
Authors: Krakowiak, Małgorzata
Keywords: Paweł Hostowiec; Joseph Conrad; biografia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 66-77). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W 1957 roku mijała setna rocznica urodzin Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego — polskiego szlachcica, który został angielskim marynarzem, a potem znanym w świecie pisarzem. Dla jej uczczenia emigracyjne środowisko literackie postanowiło wydać kolejny tom z cyklu „pisarzy żywych”. Tym razem był to Conrad żywy pod redakcją Wita Tarnawskiego. Wśród zebranych w nim tekstów znalazł się króciutki szkic Pawła Hostowca (czyli Jerzego Stempowskiego) pt. Bagaż z Kalinówki. Tytuł nawiązywał i do podróży, i do dziedzictwa kulturowego, i — wreszcie najkonkretniej — do epizodu z biografii późniejszego prozaika, w którym to epizodzie eseista chciał dostrzec metaforę losu, a zarazem artystycznej odrębności Josepha Conrada.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4175
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krakowiak_Czytajac_Bagaz_z_Kalinowki.pdf400,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons