Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBlicharz, Rafał-
dc.date.accessioned2018-06-04T10:03:57Z-
dc.date.available2018-06-04T10:03:57Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationB. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 81-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322618318-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4188-
dc.description.abstract"Dynamiczny rozwój rynków finansowych, przy jednocześnie postępującej globalizacji i unifikacji usług finansowych świadczonych na całym świecie, wymusza na państwach podejmowanie działań, mających na celu konsolidację zasad, metod i środków sprawowania nadzoru nad podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi. Potrzeba taka jest szczególnie wyraźna w tych regionach świata, w których na relatywnie dużym obszarze lub w stosunku do względnie wielu osób występuje, z uwagi na regulacje wewnętrzne, swoboda przepływu przede wszystkim usług i kapitału. Zniesienie barier w celu swobodnego przepływu usług lub kapitału na ogromną skalę1 z reguły pociąga za sobą trudności w kontroli i nadzorze nad takimi przepływami. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej czy w Unii Europejskiej. Swobody te bowiem, oprócz wolności alokacji środków finansowych, kapitału, niosą z sobą także zwiększone ryzyko nadużyć. Stąd w wielu państwach, nie wyłączając Polski2, dokonuje się konsolidacji nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynków finansowych, a w szerszej skali — ujednolica się wewnętrzne regulacje w tym zakresie, jak również ułatwia się przepływy informacji pomiędzy organami właściwymi w sprawach nadzoru nad rynkami finansowymi poszczególnych państw, zwłaszcza tych, które tworzą struktury o charakterze międzynarodowym, umożliwiające swobodny przepływ kapitału lub usług".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrynek kapitałowypl_PL
dc.subjectnadzór nad rynkiem finansowympl_PL
dc.subjectprawo europejskiepl_PL
dc.titleWybrane zagadnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym w świetle prawa wspólnotowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blicharz_Wybrane_zagadnienia_nadzoru_nad_rynkiem_kapitalowym.pdf345,58 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons