Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4200
Title: Czy Mickiewicz czytał poetów z Tybetu? : o fortunnych skutkach błędnej hipotezy
Authors: Piechota, Marek
Keywords: Adam Mickiewicz; poeci z Tybetu; historia literatury
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 207-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Szczegółowe badania zainteresowań orientalistycznych w kręgu młodego Mickiewicza (przełom lat 1821—1822), same w sobie niezwykle interesujące, nie potwierdziły wyjściowej hipotezy. Poeta w okresie wileńsko-kowieńskim nie zajmował się tak bardzo Orientem, nie sięgał do lektury indyjskiej, a tym samym nie mógł zapoznać się wówczas z tekstami tybetańskimi (w tłumaczeniach na znane sobie języki, ani tym bardziej w oryginale).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4200
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Czy_Mickiewicz_czytal_poetow_z_Tybetu.pdf382,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons