Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLipiński, Aleksander-
dc.date.accessioned2018-06-04T12:00:06Z-
dc.date.available2018-06-04T12:00:06Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationB. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 313-325). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322618318-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4203-
dc.description.abstract"Szczególny rodzaj odpowiedzialności przewiduje ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Jej celem jest implementacja dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym2. Tytuły dyrektywy oraz wspomnianej ustawy są jednak mylące, przedmiotem wspomnianych szkód bowiem mogą być wyłącznie niektóre elementy środowiska, w dodatku zaistniałe tylko w wyniku niektórych rodzajów zachowań się człowieka. W rezultacie „szkoda w środowisku”, w rozumieniu dyrektywy oraz ustawy z dn. 13 kwietnia 2007 r., jest pojęciem znacznie węższym niż by to mogło wynikać chociażby z prawa ochrony środowiska3 czy też potocznego rozumienia tego określenia. Ustalenie przesłanek stosowania wspomnianej ustawy nie jest natomiast proste. Ramy opracowania pozwalają jednak na sygnalizację tylko niektórych problemów".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawo ochrony środowiskapl_PL
dc.titleNowe zasady odpowiedzialności za szkodę w środowiskupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipinski_Nowe_zasady_odpowiedzialnosci_za_szkode.pdf333,26 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons