Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4204
Title: Problem zaskarżalności postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania
Authors: Marszał, Kaziemierz
Zagrodnik, Jarosław
Keywords: europejski nakaz aresztowania; prawo europejskie i prawo krajowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 339-355). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Na przestrzeni ostatnich lat notuje się wyraźny rozkwit zainteresowania ideą zacieśnienia współpracy między państwami tworzącymi Unię Europejską w sferze ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, znajdującą odzwierciedlenie bądź to w projektach wyrosłych na gruncie unijnym zmierzających do harmonizacji prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego krajów członkowskich, bądź też w teoretycznych analizach podejmowanych w nauce prawa. Zaczątki nowożytnej myśli integracyjnej można bez trudu odnaleźć w inicjatywach przypadających na połowę ubiegłego stulecia, przedsiębranych na szerszym forum — Rady Europy, na którym do dzisiaj dochodzi do podejmowania działań dotyczących współpracy w sprawach karnych".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4204
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marszal_Problem_zaskarzalnosci_postanowienia_w_przedmiocie.pdf334,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons