Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4206
Title: Ochrona uzupełniająca a status uchodźcy
Authors: Mikołajczyk, Barbara
Keywords: status uchodźcy; prawo krajowe i międzynarodowe; prawo europejskie; polityka migracyjna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 372-385). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka migracyjna oraz prawo tworzone na płaszczyźnie światowej, regionalnej i krajowej, mające na celu uregulowanie różnorakich zjawisk migracyjnych, doskonale pasują do założeń, które przyjęto w tytule niniejszej księgi. Niemal każdy aspekt zjawiska migracji, a zwłaszcza ubiegania się o ochronę międzynarodową, można rozpatrywać w kontekście prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz krajowego. Na każdej z wymienionych płaszczyzn można zaobserwować ewolucję prawa migracyjnego, szczególnie zaś tej jego gałęzi, która jest związana z poszukiwaniem ochrony międzynarodowej".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4206
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Ochrona_uzupelniajaca_a_status_uchodzcy.pdf326,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons