Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4224
Title: Tropes of the erotic : Amerigo's America and the question of (postmodern) history
Authors: Rachwał, Tadeusz
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.), "Representations of the erotic" (S. 86-97). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Artykuł stanowi próbę analizy erotyzacji Ameryki jak o kobiety w dyskursie kolonialnym w kontekście postmodernistycznego odczytania kwestii erotyki przez Bataille’a w Historii erotyzmu jako pozahistorycznej sfery represji. W dyskursie kolonialnym owa represja dokonuje się poprzez nadanie uporządkowania topograficznego, w którym nie ma miejsca na autonomię, nawet na nazwy własne miejsc geograficznych. „Ameryka”, jako rodzaj żeński imienia „Amerigo”, stanowi dyskursywną wersję kobiety europejskiej, obiecując dokonującym jej podboju uległość i chęć wejścia w związek, którego retoryka jest retoryką związku matrymonialnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4224
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rachwal_Tropes_of_the_erotic_Amerigos_America.pdf665,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons