Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4228
Title: Idea jedności prawa na tle integracyjnych wysiłków Europejczyków
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: Unia Europejska; idea jedności prawa; jedność narodów; jedność europejska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 521-532). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „W nieprzerwanym łańcuchu wydarzeń, jakim jest historia ludzkości, przychodzą momenty, w których wydaje się, że ludzkość podejmuje zbiorowy wysiłek, by na nowych podstawach oprzeć swą przyszłość, by z nagromadzonych już wartości intelektualnych i moralnych wydobyć nowe idee przewodnie […]”. Zbiorowy wysiłek „zaczynania na nowo” podjęto w Europie po zakończeniu drugiej wojny światowej. Po doznanych przez mieszkańców Europy tragicznych i wyniszczających doświadczeniach odżyła idea jedności, a dzięki dalekowzrocznym i realistycznym politykom zyskała ona szansę zakorzenienia w umysłach Europejczyków oraz realizacji w praktyce, aczkolwiek przez ponad pół wieku tylko w części tego kontynentu. Rezultatem woli nowego początku jest Unia Europejska".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4228
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Idea_jednosci_prawa_na_tle_integracyjnych.pdf335,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons