Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4236
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZdebel, Marek-
dc.date.accessioned2018-06-05T10:40:20Z-
dc.date.available2018-06-05T10:40:20Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationB. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 621-630). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322618318-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4236-
dc.description.abstract"Proces integracji państw członkowskich dokonujący się w ramach Wspólnoty Europejskiej (Unia) zapoczątkowany został dążeniem do scalenia rynków krajowych w rynek wspólnotowy. Jest on kontynuowany i opiera się na mechanizmach rynkowych. Jego skuteczność zależy od polityki gospodarczej prowadzonej w imieniu Unii przez jej władze oraz władze poszczególnych państw członkowskich. W sferze finansowej wiąże się to w pierwszym rzędzie ze znalezieniem unijnych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez członków wspólnoty, lecz także z wypracowaniem sposobów (narzędzi) kontroli prawidłowości wykorzystywania środków finansowych pochodzących z tych źródeł".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectEuropejski Trybunał Obrachunkowypl_PL
dc.subjectkontrola finansów i rynku wspólnotowego UEpl_PL
dc.subjectpolityka gospodarcza UEpl_PL
dc.titleZinstytucjonalizowana kontrola finansów Wspólnoty Europejskiej : Europejski Trybunał Obrachunkowypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdebel_Zinstytucjonalizowana_kontrola_finansow_Wspolnoty_Europejskiej.pdf307,09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons