Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4237
Title: Status posła do Parlamentu Europejskiego
Authors: Zieliński, Marek
Keywords: Parlament Europejski; mandat posła
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 631-652). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zasad regulujących status posłów do PE w świetle wspomnianych wcześniej uregulowań prawnych, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (TS) Wspólnot. W związku z tym rozważania objęte zakresem niniejszego opracowania dotyczą w szczególności: charakteru mandatu poselskiego, praw wyborczych do PE, immunitetów i przywilejów jego członków, a także ich praw i obowiązków".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4237
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Status_posla_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf352,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons