Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4244
Title: O avlenii vtoricnoj nominacii v zargone (na primere pol'skih i russkih nazvanij lokomotivov v reci zeleznodoroznikov)
Authors: Walczak, Maciej
Keywords: żargon pracowników kolei; nazwy lokomotyw; nazwy wagonów; żargon; język polski; język rosyjski
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 59-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania polskiego i rosyjskiego żargonu kolejowego w kontekście zjawiska wtórnej nominacji, żargonu, który dotychczas nie był obiektem badań ani w polskiej, ani w rosyjskiej lingwistyce. Uwaga autora skupiona jest na wybranych nazwach taboru, wśród których dominują leksemy wtórnie motywowane nazwami zwierząt, nazwami własnymi (imionami oraz nazwami narodowości — szczególnie w polskiej części materiału leksykalnego) oraz rzeczownikami pospolitymi, nazywającymi przedmioty nieożywione. Największą grupę stanowią leksemy, których wtórną nominację warunkowała asocjacja cech fizycznych desygnatów (szczególnie kształt, rozmiar i kolor), w mniejszym stopniu — cech funkcjonalnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4244
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walczak_o_avlenii_vtoicnoj_nominacii_v_zargone.pdf399,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons