Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4246
Title: Sovremennye predstavlenia o partnerstve i ih verbalizacia v molodeznoj reci
Authors: Magdesjan, Anna
Romanenko, Natalia
Nadel-Czerwińska, Margarita
Keywords: język młodzieży; pojęcie partnerstwa; leksyka podstandartu; język rosyjski; slang; żargon
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 81-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Leksyka podstandartu, pozostająca do niedawna poza kręgiem zainteresowań badaczy, stała się w chwili obecnej przedmiotem badań wielu językoznawców rosyjskich, którzy zajmują się jej gromadzeniem, analizą i opisem leksykograficznym. Stanowiące materiał ilustracyjny i badawczy niniejszego artykułu laksemy zaczerpnięte zostały z żywego języka, a nie z opublikowanych źródeł leksykograficznych. Przedstawione czytelnikowi materiały do słownika żargonu młodzieżowego odzwierciedlają układy stosunków partnerskich między młodymi obywatelami współczesnej Rosji. Anna
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4246
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadel_Czerwińska_sovremennye_predstavlenia_o_partnerstvie.pdf486,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons