Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4275
Title: Editor's note
Authors: Wysocka, Maria
Keywords: Języki obce studia i nauczanie; Języki obce używanie
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Wysocka, B. Leszkiewicz (red.), "On language structure, acquisition and teaching : studies in honour of Janusz Arabski on the occasion of his 70th birthday" (S. 5-6). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Maria Wysocka - Editor's note
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4275
ISBN: 9788322618530
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocka_Editors_note.pdf258,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons