Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4292
Title: Humanistyka w uniwersytecie
Authors: Kłosiński, Krzysztof
Keywords: filologia polska; filologia polska studia i nauczanie
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 289-303). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czasem jednak rzeczy zbyt oczywiste znikają z naszego pola widzenia, co grozi ich, by tak powiedzieć, wpisaniem w „światoobraz”, czyli ich naturalizacją. Oto na naszych oczach, za naszego życia, w trakcie naszych zawodowych zatrudnień ulega niemal całkowitemu zakwestionowaniu defi nicja naszego miejsca w uniwersytecie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, wiadomo, tempora mutantur, gdyby nie fakt, że następuje to niemal zupełnie bez aktywności z naszej strony. Albo też, mówiąc inaczej, udział z naszej strony sprowadza się do reakcji na to, czym jesteśmy zaskakiwani, a więc na rozmaite regulacje szczegółowe, które syntetyzują się w obraz o niewyraźnych, niepewnych zarysach. Działa tu zasada presupozycji, jak na przykład w formule „podwyższanie jakości kształcenia”, w której treścią presuponowaną jest owa „jakość kształcenia”, nigdy całościowo niezdefi niowana, a tym samym nigdy otwarcie, jako problem poznawczy niepostawiona. Nigdy więc nie zadajemy sobie pytania, jak mają się wzajemnie do siebie pojęcie „kształcenie” i pojęcie „jakość”. Co więcej, samo owo „kształcenie”, które, jak się zaraz okaże, stanowi oś sporu o przyszłość uniwersytetu, wchodzi w podobnych formułach administracyjnych w powszechne użycie w jednym tylko z dwóch przeciwstawianych sobie znaczeń, nie w tradycyjnym znaczeniu Bildung, lecz jako trenowanie sprawności, techniczne wyszkolenie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4292
ISBN: 9788322621691
9788380121904
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinski_Humanistyka_w_uniwersytecie.pdf297,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons