Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4355
Title: Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: Trybunał Konstytucyjny; Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; kontrola konstytucyjności; the Constitutional Tribunal; the Constitution of the Republic of Poland; constitutionality oversight
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej : perspektywa politologiczno-prawna" (S. 20-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The chapter constitutes an analysis of the constitutional status of the Constitutional Tribunal, which was established under the non‑democratic government. Moreover, it establishes that constitutional courts in Poland do not rule in cases regarding constitutional accountability, but the rulings of the Constitutional Tribunal constitute one of the sources of law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4355
ISBN: 9788380126251
9878380126251
ISSN: 9878380126268
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Trybunal_Konstytucyjny_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf304,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons