Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4374
Title: Ksiądz Oskar Zawisza w służbie ludu Śląska Cieszyńskiego
Authors: Kocurek, Danuta
Keywords: ksiądz Oskar Zawisza; Śląsk Cieszyński
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (red.), "Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu : studia, materiały i szkice - w 100-lecie "Zarania Śląskiego"" (S. 208-213). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Father Oskar Zawisza (1878—1933) was an outstanding priest, historian, ethnographer, composer who devoted all his life to Cieszyn Silesia. He was born in Jablonkov in a teacher family. Having finished seminary, he worked in Błędowice, Strumień, Cieszyn and Cierlick among other things. He co-worked with “Gwiazda Cieszyńska” and “Zaranie Śląskie”. He published several historical and folklore works. He was the author of “Śpiewnik Górniczy”, numerous music plays, including a symphony Z niwy śląskiej, two melodramas and 1 opera. He devoted all his life to people he came from whereas the specificity of his work was directing himself towards social issues.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4374
ISBN: 9788322618462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocurek_Ksiadz_Oskar_Zawisza.pdf256,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons