Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4375
Title: Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne
Authors: Udalska, Eleonora
Keywords: Mirosława Pindór; Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (red.), "Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu : studia, materiały i szkice - w 100-lecie "Zarania Śląskiego"" (S. 224-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The book by Mirosława Pindór discusses theatrical contacts between Poland and Czechoslovakia between 1945 and 1999. It takes into account cultural international and regional contracts and thoroughly discusses theatrical contacts in Cieszyn and Czech Cieszyn. What supplements it constitutes chapters devoted to the festival “Na Granicy”. The book includes a carefully-arranged documentation of Polish, Czech and Slovak works.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4375
ISBN: 9788322618462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Udolska_Polsko_czeskie_i_polsko_slowackie_kontakty_teatralne.pdf251,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons