Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4418
Title: Langus Johann
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Johann Langus; słownik; Śląsk; pisarze śląscy
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 3" (S. [57]-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: LANGUS JOHANN, Ioannes Langus Silesius, Jan Lang (1503-1567), humanista, poeta, grecysta, dyplomata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4418
ISBN: 9788322618547
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Langus_Johann.pdf267,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons