Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4421
Title: Wstęp
Authors: Lyszczyna, Jacek
Rott, Dariusz
Keywords: pisarze śląscy; słownik; Śląsk
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 3" (S.[5]). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przekazujemy w ręce czytelników już trzeci tom — będący kontynuacją wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w roku 2005 tomu pierwszego i w roku 2007 tomu drugiego — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w zamierzeniu inicjatorów i autorów przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Ślaskiem były tylko czasowe, niemniej jednak wyraźne i ważne w całokształcie dorobku twórczego pisarza. Publikacja ta ukazuje wielokulturowość
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4421
ISBN: 9788322618547
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Wstep.pdf245,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons