Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4422
Title: Zaremba Jan Kazimierz
Authors: Pawłowicz, Maria
Keywords: pisarze polscy; pisarze niemieccy; biografia; słownik; Śląsk; Jan Zaremba
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 4" (S. 118-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: ZAREMBA JAN KAZIMIERZ (1906—1983), profesor Uniwersytetu Śląskiego, wybitny humanista, historyk literatury polskiej, badacz literatury regionalnej — śląskiej, nauczyciel szkół średnich i wyższych, zasłużony organizator szkolnictwa wyższego na Śląsku, wychowawca wielu pokoleń polonistów, autor znacznej liczby prac naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4422
ISBN: 9788322621653
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlowiczowa_Zaremba_Jan_Kazimierz.pdf282,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons