Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4423
Title: Wojaczek Rafał
Authors: Cudak, Romuald
Keywords: pisarze polscy; pisarze niemieccy; biografia; słownik; Śląsk; Rafał Wojaczek
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 4" (S. 111-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: WOJACZEK RAFAŁ (1945—1970), poeta, prozaik. Urodził się 6 grudnia 1945 r. w Mikołowie, w znanej i poważanej w mieście rodzinie. Ojciec poety był profesorem gimnazjum, matka miała także wyższe wykształcenie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4423
ISBN: 9788322621653
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cudak_Wojaczek_Rafal.pdf281,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons