Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4427
Title: Wstęp
Authors: Rott, Dariusz
Lyszczyna, Jacek
Keywords: pisarze polscy; pisarze niemieccy; biografia; słownik; Śląsk
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 4" (S. 5). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przekazujemy w ręce czytelników już czwarty tom — będący kontynuacją ukazujących się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego od roku 2005 kolejnych części — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w zamierzeniu inicjatorów oraz autorów przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4427
ISBN: 9788322621653
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Wstep.pdf243,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons