Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/443
Tytuł: The Influence of Nanohydroxyapatite on the Thermal, Mechanical, and Tribological Properties of Polyoxymethylene Nanocomposites
Autor: Pielichowska, Kinga
Bieliński, Dariusz
Dworak, Michał
Kilian, Ewelina
Macherzyńska, Beata
Błażewicz, Stanisław
Słowa kluczowe: Glass-Transition; Polymer Nanocomposites; Composites; Dynamics
Data wydania: 2017
Źródło: International Journal of Polymer Science, art. no. 9051914, (2017), s. 1-11
Abstrakt: The influence of nanohydroxyapatite on the glass transition region and its activation energy, as well as on the tribological and mechanical properties of polyoxymethylene nanocomposites, was investigated using DMA, TOPEM DSC, nanoindentation, and nondestructive ultrasonic methods. It was found that the glass transition for unmodified POM was in the lower temperature range than in POM/HAp nanocomposites. Moreover, ΔCp and activation energy were larger for POM/HAp nanocomposites. Friction coefficient was higher for POM/HAp nanocomposites in comparison to both POM homopolymer and POM copolymer. Simultaneously, the indentation test results show that microhardness is also higher for POM/HAp nanocomposites than for POM. From ultrasonic investigations it was found that the highest values of both longitudinal and transverse propagation waves and Young's and shear modulus for POM homopolymer (DH) and POM copolymer T2H and their nanocomposites can be attributed to their higher degree of crystallinity in comparison to UH copolymer. Moreover, for POM/HAp nanocomposites with 5% of HAp, ultrasonic longitudinal wave velocity was almost constant even after 1000000 mechanical loading cycles, evidencing an enhancement of mechanical properties by HAp nanoparticles.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/443
DOI: 10.1155/2017/9051914
ISSN: 1687-9422
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pielichowska_The_Influence_of_Nanohydroxyapatite_on_the_Thermal.pdf1,06 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons